PROGRAMMET

Klart du ska vara med!

Female Digital Engineer verkar tillsammans med engagerade partnerföretag för att ge kvinnliga ingenjörsstudenter en allsidig bild, fri från stereotyper, av vad yrken inom digitalisering innebär. Female Digital Engineer utgör också en plattform där kvinnliga ingenjörsstudenter får möta och lära känna partnerföretagen och likasinnade kvinnor, samt får en inblick i de inspirerande jobbmöjligheter som finns inom digitalisering.