PARTNERS

Våra partners visar med konkreta initiativ att de vill att fler kvinnor ska upptäcka värdet av att jobba med digitalisering. De vill attrahera engagerade människor som vill driva och forma utveckling genom digitalisering.

Tillsammans med Female Digital Engineer verkar partnerföretagen för att ge kvinnliga ingenjörsstudenter en allsidig bild, fri från stereotyper, av vad yrken inom digitalisering innebär. Female Digital Engineer utgör också en plattform där kvinnliga ingenjörsstudenter får möta och lära känna partnerföretagen och få inblick i de inspirerande jobbmöjligheter som finns inom digitalisering.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara partner till oss? Hör av dig till oss på  info@femaledigitalengineer.se