OM OSS

Magent arbetar för att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.

Magent vill med kreativa och nytänkande metoder väcka debatt och utmana förväntningar på kvinnor i karriären samt sprida kunskap i jämställdhetsfrågor. Vi driver två program och alumninätverk, och vi producerar även olika kampanjer, filmer samt medverkar i debattartiklar, föreläsningar och rundabordssamtal för att informera om möjligheterna med jämställdhet.