ALUMNINÄTVERKET

Nätverk är viktigt inom arbetslivet. Studier har visat att många jobb förmedlas med hjälp av kontakter. Nätverk är också bra för att kunna bolla frågor där man kan behöva synpunkter från andra som är i en liknande situation.

Därför erbjuds alla deltagare i Female DigitalEngineer medlemskap i vårt alumninätverk. Alumninätverket fungerar också som en plattform för kvinnliga ingenjörer och näringsliv att träffas.

Upp mot 75% av alla jobb förmedlas via kontakter. Vårt alumninätverk består av deltagare från programmet Female Digital Engineer och är en värdefull plattform för att knyta kontakter, få inspiration, be om hjälp och rekryteras. Alumnerna arbetar i spridda branscher, i olika roller och utgör förebilder för både kvinnor och män.