PROGRAMMET

Female Digital Engineer är ett program där upp till 40 kvinnliga civilingenjörsstudenter deltar som alla har potential att driva och forma digitalisering inom näringslivet. Programmet erbjuder personlig utveckling, inspiration och nära kontakter med spännande företag och andra drivna människor som jobbar med olika aspekter av digitalisering.

Female Digital Engineer verkar tillsammans med engagerade partnerföretag för att ge kvinnliga ingenjörsstudenter en allsidig bild, fri från stereotyper, av vad yrken inom digitalisering innebär. Female Digital Engineer utgör också en plattform där kvinnliga ingenjörsstudenter får möta och lära känna partnerföretagen och likasinnade kvinnor, samt får en inblick i de inspirerande jobbmöjligheter som finns inom digitalisering.