PROGRAMMET

Female Digital Engineer är ett program för kvinnliga och icke-binära civilingenjörsstudenter, som alla har potential att driva och forma digitalisering inom näringslivet. Tillsammans med likasinnade personer får du en upplevelse för livet, som skapar nya insikter och erfarenheter för din framtida karriär. Programmen ger dig även ett exklusivt nätverk mellan attraktiva företag och kvinnliga ingenjörer i Sverige. Du får därför unika möjligheter till att hitta sitt drömjobb och få det!

Female Digital Engineer verkar tillsammans med engagerade partnerföretag för att ge kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter en allsidig bild, fri från stereotyper, av vad yrken inom digitalisering innebär. Female Digital Engineer utgör också en plattform där kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter får möta och lära känna partnerföretagen och likasinnade personer, samt får en inblick i de inspirerande jobbmöjligheter som finns inom digitalisering.